WE LIKE COMPLEXITY


Landelijke, complexe vastgoedobjecten en (her-)ontwikkelingsprojecten

Neem contact met ons op!

Unieke werkwijze


TDN Taxaties taxeert landelijke, complexe (BOG) vastgoedobjecten en (her-) ontwikkelingsprojecten voor de utiliteitsbouw, de particuliere sector, branchespecifiek vastgoed en maatschappelijk vastgoed. Beleggers, overheden, projectontwikkelaars, financiers, corporaties, woon-zorginstellingen en reguliere instellingen wenden zich tot ons voor onze ongeŽvenaarde werkwijze bij ingewikkelde taxatievraagstukken.

Neem contact met ons op!

Kwaliteit


RICS

TDN Taxaties is regulated by the RICS. Dit certificaat garandeert dat TDN Taxaties de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft.

ONDERNEMINGSCODE

De ondernemingscode van TDN Taxaties geeft onze medewerkers en klanten een duidelijk overzicht van de verplichtingen en verantwoordelijkheden. In onze Ondernemingscode staat beschreven hoe wij met integriteit omgaan, hoe wij zaken doen en hoe wij de code naleven.

KLACHTENPROCEDURE

TDN Taxaties V.O.F. neemt een proactieve houding aan ten opzichte van klanttevredenheid. Onze klachtenprocedure is vastgelegd en legt uit hoe een klacht bij ons kan worden ingediend.

Contact met TDN Taxaties


Bent u er klaar voor om met ons in contact te treden?!

Paslaan 20
7311 AL
Apeldoorn

Postbus 10054
7301 GB
Apeldoorn